Ledelsen

Ledelsen af Medicinsk-historisk Museum pr. 1.6.2022.
 
Den daglige ledelse af Museet varetages af Peter Schmidt med
reference til Museumsforeningens bestyrelse.
 
 
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, 4 valgt på foreningens årlige generalforsamling
(2 for en 1 års periode og 2 for en 2 års periode) samt 1 medlem udpeget af Sygehusledelsen og 1 medlem udpeget blandt museets medarbejdere - sædvanligvis museets daglige leder.
 
Lise Grupe Larsen - 
Jens Pagel -
Jens Peter Steensen -
Lars Hemmingsen - kasserer
Peter Schmidt - medarbejder repræsentant
Martin Kjærulff Nielsen - suppleant
Jens Molter Pedersen - repræsentant for Sygehusledelsen
 
Søren Arentoft - revisor