Grå stær

Behandling af grå stær - Katarakt - Cataracta

en mere end 2000-årig historie.

ØjeI vor tid er operation for grå stær den hyppigst udførte operation i Øje med grå stærverden. I Danmark opereres alene 50.000 øjne årligt. Operationen udføres ambulant, foregår i dråbe-bedøvelse og tager for en rutineret operatør 15 minutter. Brille behøves ofte ikke - bortset fra læsekorrektion.
Sådan har det ikke altid været.
Den krystallinske linse er en bikonveks, transparent struktur uden kar, omsluttet af en kapsel og beliggende bag øjets regnbuehinde og pupil. Med alderen ændres linsens stofskifte, så linsen bliver mere stiv og uigennemsigtig.
Betegnelsen grå stær kommer af det tyske ord starren, som betyder stirre eller stivne. Den romerske forfatter Celsus ( 25 f.Kr. - 50 e.Kr.) mente at stærsygdommen skyldtes en hinde foran linsen bestående af stivnet kammervæske. Deraf måske ordet.
 
Stærkirurgiens tidligste historie er uvis. Formentlig har allerede en form for kirurgi eksisteret i Indien og i de arabiske lande flere hundrede år før Kristi fødsel.
I Hammurabis lov fra Babylon - ca. 2000 år før Kr. omtales stæroperation. ”Hvis øjetStærstik 1 bliver ødelagt derved, skal operatørens hænder afhugges, siger den gamle lov. I vore dage har vi patientforsikring og patientklagenævn, heldigvis!
Endnu en tidlig beskrivelse er fra den gamle Hindumedicin. Allerede mere end 500 år før Europa accepterede dette synspunkt beskrev Susruta Samhita forekomsten af katarakt som en uklarhed i øjeæblet og dens behandling ved stærstikning.
 
Den tidligste operation var stærstikning, eng: couching, latin: reklination. Ved reklination indføres et skarpt instrument i øjeæblet og linsen skubbes tilbage i øjet, så den falder ind og ned i glaslegemet. Efterfølgende korrektion med brille blev først Stærstik-renæssanceindført ved munke i 1300-tallet, men de fleste fik ingen brille, hvorfor synet ikke var særlig godt. Stærstik-nåle
 
I renæssancen udvikledes instrumenterne yderligere og stærstikkerens gyldne nål blev kendt – se foto. Til markedspladser rejste de omvandrende stærstikkere og tilbød deres operationer, men de forlod hurtigt byen før infektioner ødelagde resultatet.
 
Den franske kirurg Jacques Daviel (1696 -1762) indførte 1745 den extrakapsulære Jacques Davielkataraktoperation, hvor linsematerialet blev udpresset eller udsuget fra øjet. Han blev højt skattet og berømt. På hans gravsten, rejst 1885 af schweiziske øjenlæger i Le Grand-Saconnex ved Genéve står: Post Tenebras Lux - efter mørketGravsten Daviel lyset.
Flere begyndte også at fjerne hele linsen, den såkaldte intrakapsulære operation. Disse operationer blev i de næste århundreder mere forfinede og fra 1980 indsattes kunstlinser af plastmateriale i øjet som erstatning for den bortopererede linse. Fra 1990 blev ultralydsoperation, såkaldt  phaco-metode og lille-snitsoperation almindelig.
I Samlingen findes en del operationsinstrumenter benyttet til grå stæroperation.

I Danmark – og lokalt.

Anders SkytteDen første danske øjenkirurg var Anders Nilssøn Skytte ( 1583 – 1631 ). Han var stærstikker og medicinsk doktor. Blev livlæge for Chr. 4.s moder, enkedronning Sophie på Nykøbing Slot. Et billede af ham ses i Klosterkirken i Nykøbing F. ( 1. epitafium tv. for indgangen).
Blandt de berømte stærstikkere der opererede i Skandinavien, kan nævnes englænderen John Taylor, hvis valgsprog var Qui visum dat, dat vitam – den der giver syn, giver liv. Taylor omtales flere gange i datidens aviser, bl.a. i Den Danske Mercurius 30. januar 1752:
Hr. Ridder Taylor, som har åbnet manges Öye – er kommet ind igen, vil mangen Blind fornöye­ – Jo flere Öjen han gir Lys, jo mildere seer alle Folk Ham an, som hielper dem at see.
 
I Danmark blev den første stæroperation efter Daviels metode udført af Georg Heuermann ( 1723 – 1768 ), en meget betydelig kirurg.
Den første operation for grå stær, foretaget i en dansk provins og beskrevet i litteraturen, udførtes af landfysicus dr. med. Ove Christopher Høeg- Guldberg ( 1805 – 1869) i 1839 på Præstø Amts Sygehus i Næstved. En 65 årig bonde, helt blind af grå stær, kunne efter operationen ”tydeligt se lægens ansigtstræk”.
Præstø Amt fik senere øjenafdeling på det katolske Sct. Elisabeths Hospital i Næstved og fra 1966 på det nybyggede Næstved Sygehus. Tidligere var der også en øjenafdeling på Centralsygehuset i Nykøbing Falster, men de 2 afdelinger blev i 1983 sammenlagt og placeret i Næstved med bevarelse af en øjenklinik i Nykøbing.
 
Litteratur:
Gordon Norrie : Den Danske Oftalmologis Historie indtil Aar 1900. Kbh. 1925
Mogens Stig Norn : Grå stær. Forum, Kbh. 1974.
Sir Stewart Duke - Elder : System of Ophthalmology, Vol. XI. London 1969
Edv. Gotfredsen : Medicinens Historie, København 1964
 
Februar 2010
Peter Schmidt
Medicinsk-Historisk Samling
Næstved