Donationer

Medicinsk-historisk Museum modtager meget gerne henvendelser om donation af medicinske genstande, instrumenter, bøger mm.
Museet kan desangående kontaktes enten i museets åbningstid på
 
telefon 5651 2029 eller telefon 5651 2405
eller på museets mail-adresse.
 
Museets akademiske medarbejdere vil på baggrund af et fagligt skøn vurdere, om det donerede materiale er af en sådan karakter, at det skal indgå i museets samlinger, som havende en kulturarvsmæssig værdi.